Výhoda Å™eÅ¡ení s úsporou místa se dodnes používá u téměř vÅ¡ech stávajících systémů garážových vrat. Pouze provedení jdou pÅ™irozenÄ› s dobou a namísto ruÄního ovládání nastoupily automatické, elektricky pohánÄ›né a elektronicky ovládané typy, které Å¡etří námahu dneÅ¡ního, prací tak vyÄerpaného ÄlovÄ›ka.

Jaké typy vratse dnes nabízí

Jsou to zejména typy, oznaÄované jako sekÄní, dále pak rolovací, typy s otevíráním do boku a nakonec snad jeÅ¡tÄ› průmyslová vrata, která ale zajímají běžného uživatele osobního automobilu jen okrajovÄ› – pokud souÄasnÄ› nevlastní firmu, kdy by bylo vhodné jejich využití. V podstatÄ› je vÅ¡em tÄ›mto typům spoleÄné jedno – elektrické pohony automatického otevírání a elektronické ovládání, Äasto dokonce dálkové. VÅ¡echny tyto typy se dnes dÄ›lají již jako zateplené – opatÅ™ené izolací proti pronikání chladu v zimÄ› a tepla v létÄ›.

Back To Top