Obecně vzato za pracovní úraz zaměstnance zodpovídá jeho zaměstnavatel, ačkoli i toto pravidlo se samozřejmě neobejde bez výjimek. Pokud tedy dojde k úrazu pracovníka, má tento nárok na odškodnění nebo náhrady, které si můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin podle toho, kdo tyto náhrady dostane. Tím je samozřejmě onen zraněný zaměstnanec, v tom případě, že dojde na nejhorší, pak pozůstalé osoby po něm.

accident-994004_1280

Mezi odškodnění náležející zaměstnanci patří tyto:

  • Náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Jde v zásadě o to, že zaměstnanec z důvodu pracovního úrazu nemůže vykonávat svou práci, jako když byl zdravý. Jedná se o rozdíl mezi průměrným platem zaměstnance před vznikem škodné události a jeho skutečným výdělkem po ní.

  • Náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Po škodné události může u zaměstnance vzniknout situace, kdy jsou negativně ovlivněny jeho schopnosti a on již tuto práci nemůže vykonávat. Náhrada tak kompenzuje případnou ztrátu výdělku.

  • Náhrada za bolest

Jde o náhradu tělesné a duševní újmy, včetně způsobeného stresu či psychických obtíží.

  • Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Ztížené společenské uplatnění představuje takový stav, kdy je negativně ovlivněno zdraví fyzické i psychické.

  • Náhrada nákladů spojených s léčením

Většina léčebných nákladů spadá pod veřejné zdravotní pojištění, čas od času ale narazíme na takové, které tento systém neproplácí. A přesně pro takové případy je tato náhrada určena.

  • Náhrada věcné škody

Může se jednat o poškození oděvu, obuvi, mobilního telefonu a dalšího vlastnictví zaměstnavatele, které při výkonu práce u sebe mohl mít ze souhlasu zaměstnavatele nebo se jedná o dodatečné náklady spojené s životem doma po pracovním úrazu, kdy pracovník nestačí na věci, které jinak vykonával sám, tudíž k nim potřebuje pomoc jiné osoby.

business-world-541431_1280

Odškodnění náležející jiným osobám v případě smrti zaměstnance pak lze rozdělit na tyto druhy:

  • Náhrada nákladů spojených s léčením a následným pohřbem
  • Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
  • Jednorázové odškodnění pozůstalých
  • Náhrada věcné škody

Back To Top