Prověření podvozku a inženýrských sítí

Jednou z prvních záležitostí, které vyžadují pravidelnou údržbu, nebo alespoň kontrolu stavu, jsou rozvody vody a odpadu. Kontrolu vodovodního potrubí provádějte vždy ve dvou, jeden z vás by měl být připraven včas uzavírat přívod vody, jestliže si to okolnosti vyžádají (prasklá trubka, těsnění apod.) U sezonních domů často dochází k praskání odpadních sifonů pod umyvadly vlivem působení mrazu. Teplotní výkyvy inženýrským sítím příliš nesvědčí, vždy jsou na tom zateplené mobilní domy celoroční poněkud lépe.
interiér mobilního domu.jpg
Pod podvozkovou konstrukcí si také často staví hnízda vosy. Jsou pro ně ideálním útočištěm, protože je tu dostatek prostoru, kam neprší, a kde jsou částečně chráněny před větrem. Hnízda si vosy staví s oblibou u zdrojů tepla, např. u vývodu z komínku plynové karmy.
pohoda u krbu.jpg

Jak je na tom interiér

U všech obytných dřevostaveb, ať jsou na podvozku, nebo se jedná o pevné objekty nemobilní, jsou doslova klíčovým prvkem těsnění oken a dveří. Záleží pochopitelně na typu těsnění a jeho stáří, ale pravidelnou kontrolu a ošetření pryžových částí silikonovým olejem ve spreji si rozhodně zaslouží. U podvozkových systémů může také docházet k zadrhávání dveří, ty se snadno seřídí rektifikačními podpěrami.

Střecha a žlaby

Pravidelné údržbě podléhá i střešní krytina a žlaby (okapy) pro odvod vody. Po každé zimě zbavte střechu spadaného listí a větví a zkontrolujte (v případě ocelových plechů), zda nevyžaduje nátěr.

Komín a průduchy

Pokud máte zateplený objekt a vytápíte jej krbovými kamny, nebo zemním plynem, překontrolujte těsnost komínu a průduchů. Mezi střešní krytinou a komínovým vývodem může být popraskaný tmel a tudy také může prosakovat voda. Právě spoje mezi různorodými typy materiálů bývají nejvíce náchylné na působení povětrnostních vlivů. Pokud jsou poškozené, starý tmel odstraňte, místo očistěte technickým benzínem a znovu jej vytmelte stavebním speciálním tmelem – pozor, nikoliv silikonem, který neodolává povětrnostním vlivům a tepelnému namáhání.

Revize spotřebičů

Elektroinstalace vyžaduje občasnou revizi, stejně jako je tomu v bytech a rodinných domech. Plynové spotřebiče musí být revidovány pravidelně podle státní normy ČSN 1649, která se týká tzv. obytných vozidel. Revize a kontroly spotřebičů jsou také zásadní pro pojišťovny, resp. pro vyplácení pojistného plnění v případě vzniklé havárie.

Back To Top