Dnes se v Evropě chovají koně především ke sportovním účelům. Tzv. „těžká“ plemena, která jsou určená k práci při svozu dřeva či v zemědělství, lze vidět již velmi sporadicky.

Jezdectví se zasloužilo o záchranu celé řady plemen, která se šlechtila z jediného důvodu. Tím byl kvalitní genofond, který umožnil další chov, úspěchy na závodištích a tím vzrůstající cenu jednotlivých plemen.

pasoucí se koně

Druhy jezdeckých sportů

1.       Dostihový sport

2.       Klusácké dostihy

3.       Skoková soutěž (parkur)

4.       Drezura

5.       Všestranná způsobilost

6.       Polo

Koňské dostihy jsou pravděpodobně nejpopulárnějším sportem s využitím koní. Svědčí o tom i fakt, že právě u této jezdecké soutěže mají sázkové kanceláře největší a vskutku obrovské zisky.

První dostihy se jezdily již ve starém Egyptě a jako sport se objevily na olympijských hrách již roku 648 před naším letopočtem. Moderní dostihový sport má své kořeny samozřejmě v Anglii, odkud pocházejí také nejkvalitnější chovy. Ostatně již počátkem dvanáctého století zde byl založen první chov arabských hřebců.

První organizované koňské dostihy proběhly v roce 1174 na koňském trhu. Stalo se tak v irském Smithfieldu.

Klusácké dostihy se oproti klasickým dostihům liší poměrně zásadně. Jde totiž o disciplínu, ve které koně táhnou lehkou sulku (dvoukolový vozík), ve které je jezdec. Dostihy se jezdí na oválném závodišti v kroku či klusu.

Parkur je elitní disciplínou. Tato skoková soutěž má pevná pravidla i pevně dané oblečení jezdců. Odehrává se na speciálně upravené trati s ploty, které napodobují přírodní překážky.
parkur, skok

Drezura je speciálním sportem, který vyžaduje přesnou koordinaci mezi koněm a jezdcem. Právě dokonalá komunikace mezi zvířetem a člověkem je nutná k tomu, aby kůň předvedl přesné pohyby, kroky i zastavení.

Soutěž všestranné způsobilosti trvá tři dny. První den probíhají drezurní zkoušky, druhý den terénní vytrvalostní testy a třetí den zakončuje soutěž parkurem.

Polo má své kořeny před několika tisíci lety v Indii a Persii, kde se provozovaly speciální jezdecké sporty. Britové tuto hru v polovině devatenáctého století rozvinuli a přivezli do Anglie.

Back To Top