Vyřešený případ

Inspektor Filip se konečně rozhlédl po místnosti. Okamžitě našel rudl , který byl pořád opřený o tu samou zeď, a požádal zahradníka, zda by mu mohl otevřít i zadní vchod do kůlny. Zahradník pozvedl obočí a na okamžitě to vypadalo, že se chce vydávat za hloupého a chce se zeptat, jaký vchod, ale nakonec jenom přikývne a vede inspektora Filipa mezi regály s nářadím na druhou stranu zahradní kůlny.

Pomoc při práci

Inspektor Filip začíná tušit, odkud vítr vane, nechá si otevřít dveře a ano, byly hned vedle skladního vozíku, který se tady, do zahradního nářadí, vůbec nehodil. Inspektor začínal mít pocit, že se tu děje něco, co by jeho babička značila za vyvrcholení zápletky, protože když se nadechl znova, pach krve vycházel přímo od toho skládacího multifunkčního vozíku, který mu byl od počátku podezřelý.