Konkrétní cíl

Začíná to nevinně. Vy si prostě vezmete do hlavy, nebo třeba nevezmete, ale ono vás to třeba jen tak samo napadne, udělat to a to. Dosáhnout jistého konkrétního cíle. Úměrně tomu, jak je tento cíl náročný a jeho uskutečnění složité, je složitá a náročná cesta k tomuto cíli. Důležité je naprosto přesně vědět CO chceme. A pak musíme přesně vědět JAK toho dosáhnout. A jelikož nikdo z nás není odborník na všechno, často jsme nuceni část, či celý proces svěřit do rukou toho, kdo VÍ – JAK – má tzv. know-how. Takový poučený plánovač dnes ale neplánuje, ale dělá tzv. project management. Což je úplně jedno, protože nám jde o výsledek – tedy realizaci našeho cíle. A jazykovědci a ctitelé českého jazyka ať se jdou bodnout, že ano?

Vědět jak na to do detailů

Jelikož dnes skoro každý cíl předpokládá spoustu různých činností, na sebe navazujících a do sebe zapadajících, je vhodné, tuto činnost svěřit firmě, která se tímto profesionálně zabývá.