Jedná se o systém, kdy předmět činnosti na základě jednotných standardů je založen na síti hospodářsky samostatných subjektů, ty jsou sdruženy a prezentovány pod jednou firemní značkou.  Zpravidla je franšíza právně, finančně i organizačně nezávislá, investuje však do otevření a provozu pobočky, většinou také do vybavení pobočky zbožím. Jde o dlouhodobou smluvní spolupráci mezi nezávislými podnikateli, kdy poskytovatel licence poskytuje znalosti a zkušenosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku.

bar lidé

Velkou výhodou je, že je vypracována koncepce, vizuální komunikace, franšíza je známá, lidé o ní ví. To naopak znemožňuje vlastní iniciativu, je třeba dodržovat daná pravidla a počítat s tím, že poskytovatel licence je bude vyžadovat a kontrolovat. Uvádí se, že ziskovost a návratnost investice při podnikání s franšízou je většinou nad průměrem v daném oboru a že pravděpodobnost krachu podnikatele je při podnikání s franšízou o osmdesát procent nižší.

U začátečníka, který nemá zkušenosti s podnikáním a ani žádnou manažerskou zkušenost, je velmi pravděpodobné, že s žádostí o licenci u poskytovatele neuspěje. Nemá totiž čím vzbudit jeho důvěru, neprokázal praxi ani zkušenosti, někdy nemůže ani předložit propracovaný a realistický plán. Poskytovatel si tak chrání svou značku, její poškození by mohlo způsobit škody v celé síti poboček.

Dalším schůdkem je počáteční investice. Platí se za licenci, v řádech milionů i desítek milionů, ale i za běžný počáteční vklad do rozjezdu podnikání. Tady samozřejmě záleží na oboru podnikání, jiné finanční nároky jsou kladeny malým obchodem a jiné velkou pobočkou některého z řetězců.
podnikání spolupráce

Někteří poskytovatelé mohou udělení licence podmínit absolvováním vzdělávacího programu a náročného tréninku, aby mohly být dodrženy všechny podmínky sjednané v licenční smlouvě.

Back To Top